• Pål Nes

Fastereträtt med kardinal Arborelius

2019 höll kardinal Arborelius en fastereträtt i St Paul församling i Bergen, Norge. St Rita Radio Sverige är glad att vi kan sända dessa tre föredragen kardinalen höll. Med tack till kardinal Arborelius och St Paul församling för tillåtelse att publicera föredragen.

16 views0 comments

Recent Posts

See All