• Pål Nes

Fastereträtt med kardinal Arborelius del 2

2019 höll kardinal Arborelius en fastereträtt i St Paul församling i Bergen, Norge. St Rita Radio Sverige är glad att vi kan sända dessa tre föredragen kardinalen höll. Med tack till kardinal Arborelius och St Paul församling för tillåtelse att publicera föredragen.
1 view0 comments

Recent Posts

See All